บทความทั้งหมด

3/2/2022 กิจกรรมปันสุขเพื่อน้อง ณ โรงเรียนวัดหนองติม ทางบริษัทได้จัดส่งอุปกรณ์การเรียนให้กับน้อง ๆ ที่ขาดแคลนเรื่องอุปกรณ์การเรียนเพื่อเพิ่มโอกาสให้ น้อง ๆ

RR102 น้ำยาล้างคราบสนิมเหล็ก Rust Remover - ขจัดคราบสนิมเหล็ก โดยไม่ทำลายพื้นผิว - ปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน ** ตัวน้ำยาไม่ติดไฟ

OR202 น้ำยาล้างคราบน้ำมัน คราบจารบี คราบกาว Oil & Grease Remover - ไม่มีส่วนผสมของปิโตรเลียม - ลดขี้เลื่อยในการทำความสะอาด - สามารถแยกชั้นไขมันได้โดยไม่รวมตัวกันเป็นน้ำ - ไม่มีสารเคมี ** น้ำยาไม่ติดไฟ

OC102 น้ำยาล้างน้ำมัน Oil Clear - สามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ - ไม่ทิ้งคราบไขมันตามพื้นผิว - ขจัดคราบน้ำมันและคราบสกปรกต่าง ๆ - ปราศจากสารเคมี เนื้องจากน้ำยาสกัดจากพืช ** น้ำยาไม่ติดไฟ

CSC202 น้ำยาล้างตะกรันในระบบ Cooling System Cleaner - เป็นน้ำยาที่สกัดจากพืช 100% - ลดแรงยึดเกาะระหว่างตะกรันกับพื้นผิว - ตะกรันในระบบลดลง - ไม่ทำลายพื้นผิว **น้ำยาไม่ติดไฟ

AC102 เป็นน้ำรหัสน้ำยาล้างคราบสนิมบนอลูมิเนียม ใช้งานง่าย ปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน ด้วย BIO 100%

10 วิธีการประหยัดน้ำ

Powered by MakeWebEasy.com