ร่วมรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมขององค์กร
ซึ่งดำเนินกิจการภายใต้หลักจริยธรรม และการจัดการที่ดี อันนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

ร่วมสนับสนุนอุปกรณ์กีฬาเพื่อบริจาคให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลน

เพื่อร่วมกันรณรงค์แยกขยะอันตรายออกจาก Office

Shizenchem ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์ จากสถานการณ์ Covid-19

Powered by MakeWebEasy.com