ร่วมรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมขององค์กร
ซึ่งดำเนินกิจการภายใต้หลักจริยธรรม และการจัดการที่ดี อันนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

โครงการปันความสุขให้น้อง ณ โรงเรียนบ้านโคกเฟือง ตำบล สำโรงใหม่ อำเภอ ละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์

โครงการปันความสุขให้น้อง ณ โรงเรียนบ้านหลัก ตำบล ปรือใหญ่ อำเภอ ขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ

โครงการปันความสุขให้น้อง ณ โรงเรียนบ้านว่าเขื่อนค้อวิทยา ตำบล โคกสะอาด อำเภอ ลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

โครงการปันความสุขให้น้อง ณ โรงเรียนบ้านห้วยไม้หก ตำบล ม่อนจอง อำเภอ อมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่

โครงการปันความสุขให้น้อง ณ โรงเรียนบ้านร่มเกล้า ต.บ่อภาค อ.ชาติตระการ จังหวัด พิษณุโลก

โครงการปันความสุขให้น้อง ณ มูลนิธิหลวงตาน้อย ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

โครงการปันความสุขให้น้อง ณ มูลนิธิฐานมั่นคง ตำบลปัว อำเภอปัว จังหวัดน่าน

3/2/2022 กิจกรรมปันสุขเพื่อน้อง ณ โรงเรียนวัดหนองติม ทางบริษัทได้จัดส่งอุปกรณ์การเรียนให้กับน้อง ๆ ที่ขาดแคลนเรื่องอุปกรณ์การเรียนเพื่อเพิ่มโอกาสให้ น้อง ๆ

Powered by MakeWebEasy.com